O časopisu

  Časopis Czech Journal of Civil Engineering je vědeckým online časopisem oboru stavebnictví. Cílem časopisu je publikovat výsledky výzkumné práce vědců, akademických pracovníků a studentů v následujících oblastech oboru stavebnictví:

 • Geodézie a kartografie
 • Geotechnika
 • Pozemní stavitelství
 • Architektura
 • Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Vodní hospodářství a vodní stavby
 • Technické zařízení budov
 • Management ve stavebnictví
 • Technologie, mechanizace a řízení staveb

  • a dalších souvisejících témat.

   ISSN 2336-7148

   Díky kvalitě Vašich článků se budeme snažit o zařazení časopisu do mezinárodně uznávaných databází v co nejbližší možné době.

  Pokyny pro autory

   Článek by neměl přesáhnout 6 stran formátu A4. Větší rozsah článku je nutné předem konzultovat s vedoucím redaktorem a je nutné tuto skutečnost relevantně odůvodnit. Článek může být vypracován v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Podle zvoleného jazyka si stáhněte příslušnou šablonu, ve které jsou uvedeny veškeré formální náležitosti článku.


   Příspěvky pojmenujte ve formátu Příjmení_Jméno.docx a zašlete na emailovou adresu redakce cjce@scientificjournals.eu.

   Všechny přihlášené články projdou anonymním zdvojeným recenzním řízením a následně budou autoři informováni o nutnosti případných úprav před publikováním.

   ARCHIV

  Termíny a platby

  Termíny
  Poplatky
  CZK / EUR
  Uzávěrka přihlášek 26.5.2019 Poplatek u přihlášení do 28.4.2019 750,- / 30 €
  Uzávěrka pro zaslání příspěvku 26.5.2019 Poplatek u přihlášení do 12.5.2019 1000,- / 40 €
  Uzávěrka pro zaplacení poplatků 21.6.2019 Poplatek u přihlášení do 26.5.2019 1500,- / 60 €
  Recenzní řízení 27.5.-9.6.2019
  Oprava případných připomínek 10.-16.6.2019 Po přihlášení Vám budou zaslány informace k provedení platby.
  Vydání časopisu 30.6.2019


  Poplatek bude uhrazen ve prospěch
  Údaje pro zahraniční platbu
  Ing. David Čech Air Bank a.s.
  Petra Hechta 1574 Hráského 2231/25
  665 01 Rosice 148 00 Praha 11 – Chodov
  IČ: 74990586 Czech Republic
         
  Bankovní spojení
  Č. účtu 1343048027/3030 BIC: AIRACZPP (některé banky mohou vyžadovat doplnění na 11 znaků – AIRACZPPXXX)
  Variabilní symbol 12019
  Specifický symbol xxxx (obdržíte na základě registrace) IBAN: CZ2730300000001343048027


  Přihláška

  Účastník
  Korespondenční adresa
  Pracoviště
  Fakturační údaje
  Příspěvek
  Příspěvek vznikl za podpory grantu:
  Zaměření:  Redakční rada

  • Ing. David Čech
   VEDOUCÍ REDAKTOR
  • .
   .
  • .
   .
  • .
   .
  • .
   .
  • .
   .
  • Ing. Václav Venkrbec
   ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA
  • .
   .
  • .
   .
  • .
   .
  • .
   .
  • .
   .
  • Prof. Andrew S. Chang
   National Cheng Kung University, Taiwan
  • prof. Ing. Jozef Gašparík Ph.D.
   STU Bratislava, Slovensko
  • prof. Ing. Zdeněk Kala Ph.D.
   VUT Brno, Fakulta stavební
  • prof. Ing. Mária Kozlovská Ph.D.
   TU Košice, Slovensko
  • prof. Ing. Juraj Králik Ph.D.
   STU Bratislava, Slovensko
  • prof. Ing. Alois Materna CSc., MBA
   ČKAIT
  • prof. Ing. Miloslav Novotný CSc.
   VUT Brno, Fakulta stavební
  • prof. Civ. Eng. Doncho Naumov Partov Ph.D.
   VSU "Lyuben Karavelov" Sofie, Bulharsko
  • prof. Ing. Miroslaw J. Skibniewski Ph.D.
   University of Maryland, USA
  • prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek CSc., dr.h.c.
   VUT Brno, Fakulta stavební
  • prof. Ing. Jiří Vaverka DrSc.
   VUT Brno, Fakulta architektury
  • doc. Ing. Naďa Antošová Ph.D.
   STU Bratislava, Slovensko
  • Assoc. Prof. Uroš Klanšek Ph.D.
   University of Maribor, Slovinsko
  • doc. Ing. Martin Krejsa Ph.D.
   VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební
  • doc. Ing. Vladislav Křivda Ph.D.
   VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební
  • doc. Ing. Zdeněk Kutnar CSc.
   ČVUT Praha, Fakulta architektury
  • Assoc. Prof. Janko Logar Ph.D.
   University of Ljubljana, Slovinsko
  • doc. Ing. Vít Motyčka CSc.
   VUT Brno, Fakulta stavební
  • doc. Ing. Karel Papež CSc.
   ČVUT Praha, Fakulta stavební
  • doc. Ing. Aleš Rubina Ph.D.
   VUT Brno, Fakulta stavební
  • Assoc. Prof. Dr. Mario Galić
   Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
  • Assoc. Prof. Peter Mesároš Ph.D.
   TU Košice, Slovensko
  • Mgr. Lucie Augustinková Ph.D.
   VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební
  • doc. Ing. Vlastimil Bílek Ph.D.
   VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební
  • Ing. Petr Blasinski Ph.D.
   VUT Brno, Fakulta stavební
  • Ing. Svatava Henková CSc.
   VUT Brno, Fakulta stavební
  • Ing. Barbora Kovářová Ph.D.
   VUT Brno, Fakulta stavební
  • Dr. Adam Krezel
   DEAKIN University Melbourne, Austrálie
  • doc. Ing. Iveta Skotnicová Ph.D.
   VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební
  • Ing. Hana Šimonová Ph.D.
   VUT Brno, Fakulta stavební
  • Ing. Zdeněk Tesař Ph.D.
   VUT Brno, Fakulta stavební
  • Ing. Renata Zdařilová Ph.D.
   VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební
  • Ing. et Ing. Petr Hlavsa Ph.D.
   VUT Brno, Fakulta stavební
  • Ing. Josef Remeš Ph.D.
   VUT Brno, Fakulta stavební
  • Ing. et Ing. Jan Štefaňák Ph.D.
   VUT Brno, Fakulta stavební