O časopisu

  Časopis Czech Journal of Civil Engineering je vědeckým online časopisem oboru stavebnictví. Cílem časopisu je publikovat výsledky výzkumné práce vědců, akademických pracovníků a studentů v následujících oblastech oboru stavebnictví:

 • Geodézie a kartografie
 • Geotechnika
 • Pozemní stavitelství
 • Architektura
 • Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Vodní hospodářství a vodní stavby
 • Technické zařízení budov
 • Management ve stavebnictví
 • Technologie, mechanizace a řízení staveb

  • a dalších souvisejících témat.

   ISSN 2336-7148

   Díky kvalitě Vašich článků se budeme snažit o zařazení časopisu do mezinárodně uznávaných databází v co nejbližší možné době.

  Pokyny pro autory

   Článek by neměl přesáhnout 6 stran formátu A4. Větší rozsah článku je nutné předem konzultovat s vedoucím redaktorem a je nutné tuto skutečnost relevantně odůvodnit. Článek může být vypracován v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Podle zvoleného jazyka si stáhněte příslušnou šablonu, ve které jsou uvedeny veškeré formální náležitosti článku.


   Příspěvky pojmenujte ve formátu Příjmení_Jméno.docx a zašlete na emailovou adresu redakce cjce@scientificjournals.eu.

   Všechny přihlášené články projdou anonymním zdvojeným recenzním řízením a následně budou autoři informováni o nutnosti případných úprav před publikováním.

   ARCHIV

  Termíny a platby

  Termíny
  Poplatky
  CZK / EUR
  Uzávěrka přihlášek 26.5.2019 Poplatek u přihlášení do 28.4.2019 750,- / 30 €
  Uzávěrka pro zaslání příspěvku 26.5.2019 Poplatek u přihlášení do 12.6.2019 1000,- / 40 €
  Uzávěrka pro zaplacení poplatků 21.6.2019 Poplatek u přihlášení do 26.6.2019 1500,- / 60 €
  Recenzní řízení 27.5.-9.6.2019
  Oprava případných připomínek 10.-16.6.2019 Po přihlášení Vám budou zaslány informace k provedení platby.
  Vydání časopisu 30.6.2019


  Poplatek bude uhrazen ve prospěch
  Údaje pro zahraniční platbu
  Ing. David Čech Air Bank a.s.
  Petra Hechta 1574 Hráského 2231/25
  665 01 Rosice 148 00 Praha 11 – Chodov
  IČ: 74990586 Czech Republic
         
  Bankovní spojení
  Č. účtu 1343048027/3030 BIC: AIRACZPP (některé banky mohou vyžadovat doplnění na 11 znaků – AIRACZPPXXX)
  Variabilní symbol 12019
  Specifický symbol xxxx (obdržíte na základě registrace) IBAN: CZ2730300000001343048027


  Přihláška

  Účastník
  Korespondenční adresa
  Pracoviště
  Fakturační údaje
  Příspěvek
  Příspěvek vznikl za podpory grantu:
  Zaměření:  Redakční rada